K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Peygamberimizin do?um gn Reblevvel ay?n?n 12.gecesidir. BU tarih Nisan ay?n?n 20. gn ile 36 y?lda bir ak??abilir ama denk gelmez.Zira, Rebilevvel ay? hicridir. Nisan ay? Miladi takvimdir.

Devamını oku...

- Ba?kas?n?n ya?am?na kastedenlerin, ldrenlerin ya?am hakk? olmas?n !...
- Masum ocuklara tecavz eden ard?ndan ldrenlerin ya?am hakk? olmas?n !...
- Mal? iin ba?kas?n? ldrp gasp yapan?n ya?am hakk? olmas?n !...
-Yavrulam?za gvenli bir gelecek iin, tecavzcleri, katilleri affetmeyin!...
- Devlet kendisine i?lenen suu affetsin ancak,vatanda??n? ldreni affetme hakk? olmas?n

CAS ?n verdi?i karar? bile tan?mayan tp Y?ld?r?m Demirren, Trabzonun hakl? kupas?n? vermeyece?ini ifade etti, konu kapanm??t?r dedi.
..
Asl?nda iyi de oldu. Trabzonun o kupaya ihtiyac? yok.
Zira, Trabzonda "?ike mzesi" yok.
?stedi?inize verebilirsiniz.

Yazm??t?k ya;
Adaletten getik, adaletsizlikte e?itlik istiyoruz !..