Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

Yazdır PDF

Mlteci 10-15 bilemedin 50 bin ki?i olur.

5 milyon mlteci olmaz !.
...
Suriye mevzuunda konu mltecilik de?il, emperyalizmin bir lkeyi bo?altma program?d?r.
...
Bir lke neden bo?alt?l?r?
-Ba?kalar?n?n yerle?tirilerek, o topraklar?n ele geirilmesi.
Bu kadar net !...
Suriye mevzusunun kk sebebi budur.
Suriyeliler, bu topraklarda kals?n demek, bo?alt?lan lkelerinin ba?kalar?n?n ele geirmesini onaylamak demektir.
...
Bu millet merhametlidir.
Kap?s?na gelen herkesle yedi?ini iti?ini payla??r ki, zaten 3 y?ld?r da yle. ?ki ekyat?n birini,mutfak sandalyelerini, eyizdeki yorganlar?, bayraml?klar? dahi payla?t? insan?m?z. Hala da, devlet eliyle fonlad???m?z kaynaklar bu lke insan?n?n vergisidir.
Suriyelilerle bir zamanlar ayn? lkenin vatanda?? idik. Yar?s?na yak?n? Trkmen kkenlidir. Ancak arzumuz, bu misafirlerimizin kendi vatanlar? iin mcade edip, toprak gvenliklerini mteakip kad?n ve ocuklar?n?da yanlar?na almalar?, Suriyeyi yeniden in?a etmeleridir.
...
??gal alt?ndaki Suriyeyi mcadele ederek topraklar?n? kurtarmas? gereken genler, bugn lkemizde nargile zincirleri a?yor, kumsallarda gne?leniyor.. Buna kar??n, bizim mehmetci?imiz onlar?n topraklar? iin arp???yorsa ortada garip bir durum var.
Dn miting yapm??lar. Gitmiyoruz diye.
Ben ?ahsen, Bizi ba?r?n?za bast?n?z, te?ekkrler Trk Milleti yazmalar?n? bekliyordum. Muhtemelen ki, provakatif baz? gler devredeydi ve birok pankarttaki ifade maalesef ok inciticiydi.
...
Bir Suriyeli Mustafa ?k?p,
Karde?lerim!...
ilk hedefimiz Suriye topraklard?r..
Hepimiz son ki?i kalana kadar sava?aca??z.
Topraklar?m?z? gvenli k?lana kadar, kad?nlar?m?z, k?zlar?m?z ya?l?lar?m?z necip Trk milletine emanet olsun !..
?leriii.
diyemez mi, iki mutlu kom?u millet olurduk..