Yazdır

Ben Yksel YALIN , memleket Gm?hane

Ku?burnunun yeti?ti?i yerdenim.

Yemye?il topraklar?n karl? da?larla,

S?ra s?ra biti?ti?i yerdenim.

Kymz Yaydemir, bir da??n dibi,

?u viran dnyada e?siz yer gibi,

He beyle efkarl? yazmalar?n sebebi,

Hasretin sevdayla bulu?tu?u yerdenim

Ahlet, funduh, da?da yayla so?ani,

Semalarda heybetli szlr do?an?,

Ksenin kaaklar?nda tosun bo?an?,

Kurtlar?n mekan edindi?i yerdenim,

Yaylas? so?uktur bizim oran?n,

Cesaret ister orda duran?n,

Kaynarca denen c?lc?l derenin,

Edirenin yaylas?na biti?ti?i yerdenim,

?nsanlar?n gurbet elden giderek,

Kayganayla so?uk ayran ierek,

Harmanlarda ?ar??l?hl? geerek,

Horonlar?n tepi?ti?i yerdenim,

?iirleri ?airleri bir bir gelirde sze,

Drtlkler dizeler, beyitler bize,

Zeki emi Resul abi yazarda dize,

Trklerle yreklerin tutu?tu?u yerdenim,

Birde var ya bir de yaz aylar?nda,

Kekik kokar da?, ta? yaylalar?nda,

Yemlikleri mantarlar? tarlalar?nda,

Yemi?lerin birbirine kar??t??? yerdenim,

Ayabakan ta?tan selam eylenir,

Trtn trksnden kelam eylenir,

Netsin deli gnl, yaza ize eylenir,

Yanuk yreklerin tutu?tu?u yerdenim..