K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Anne, bir ocuk iin her?ey.
ocuk da onun gznde, ana ya?ad?ka hala ocuktur.
Ya? 50-60 da olsa eline i?ne batsa insan?n anaaam der !..
Ac?ya, s?z?ya ana, derde kaseme anaa !..
ouklar? zerine titreyen anneler iinde evlatlar ylede?ilmidir?
"A?larsa anam a?lar, gerisi yaman a?lar" derler.
.....
Sevgisine, ilgisine mr boyu muhta oldu?umuz analar?m?z iin en anlaml? sat?rlar bende ?udur;
Ana ba?a tac imi?,
Her derde ila imi?,
Bir evlat pir olsa da,
Hep ona muhta imi?...
...
Ba?ta yeti?tirdikleri evlatlar?n? bu vatana feda eden ?ehit anlar?m?z nezdinde btn annelerin, anneler gn kutlu olsun....


Gm?hane niversite Rektr Prof.Dr.?hsan GNAYDIN, Kanal9 ekranlar?nda her hafta yay?nlanan Yerel Geli?ime konuk oluyor.Program yap?mc?s? Yksel Yal?n taraf?ndan verilen bilgiye gre, Gm?hane niversitesinin kurulu? sreleri,akademik yap?, faklteler, ?renci kapasitesi ve gelecek y?llardaki a?lacak blmlerin yan?nda niversitemizin?ehre kazand?rd?klar? konular?nda syle?i ?eklinde olacakt?r dedi.Ayr?cayerelin geli?imine katk?lar?, endstriyel evre ile payla??mlar, ?renci yurt-bar?nma konular?n?nda gndeme al?naca??n?,zellikle il d???ndaya?ayanlar?nG ni tan?malar?, niversite ile payla??labilecek konularla birlikte programa gelen sorular?n da Sn.Rektrle payla??labilece?ini ifade ettiler. Programa sorularla kat?lmak iin:

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız