K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

De?erli site izleyicilerim,

Yerel Geli?im program?m?z?n birincisini bu gece yapt?k.Bir sonrakilerini daha mkemmel yapabilmek iin yorumlar?n?z? bekliyoruz..
Sa? taraftaki ziyareti defterinde payla?abilirimisiniz..

Selamlar..

Trkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Atatrk' vefat?n?n 72. y?ldnmnde rahmetle an?yoruz.

Bu konuda ilerleyen gnlerde bir yaz?m olacak..

Konuklar?m,Do.Dr.Kenan AYDIN
KOCAEL? N?VERS?TES? ?RET?M YES?
Do?um Yeri: Torul/Gm?hane
Do?um Tarihi: 27.12.1955
Medeni Durumu: Evli 2 ocuk
?renim Durumu
Doktora:
?stanbul niversitesi-Sosyal Bilimler Enstits Sosyal Siyaset Blm-Doktora Tezi "Perakendecilik ve Departmanl? Ma?aza m?terilerinin Sosyo-Ekonomik zellikleri" (1989-1992)
Yksek Lisans:
Gazi niversitesi- Sosyal Bilimler Enstits Kamu Ynetimi Blm
(1985-1987)
Lisans:
TODA?E-Trkiye ve Ortado?u Amme ?daresi Enstits
S?YO-Sevk ve ?dare Yksek Okulu(1974-1979)
*************************************************


Do.Dr.Yusuf DEVRAN

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Yusuf Devran, 1969 y?l?nda Gm?hane'de do?du. Ankara niversitesi ?leti?im Fakltesi Radyo-Televizyon Blm'n bitirdi. 1993-1996 y?llar? aras?nda Londra'da bulundu ve South Thames College'in Medya ve Dizayn Fakltesi'nden Stdyo Ynetmenli?i ve Multimedya konusunda HND (High National Degree) derecesi ald?. 1996-1999 y?llar? aras?nda STV haber merkezinde al??t?. Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits'nde medya alan?nda yksek lisans ve siyasal ileti?im alan?nda doktora yapt?. 1999'da Yeditepe niversitesi'ne girdi ve 2003-2005 tarihleri aras?nda ?leti?im Fakltesi Dekan Yard?mc?l??? grevini yrtt. 2005 y?l?nda doent oldu. Halen ayn? fakltenin Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m Blm'nde ?retim yesi olarak al??maktad?r.

Siyasal Kampanya Ynetimi: Mesaj, Strateji ve Taktikler ve 22 Temmuz: Bir Dnemin Sonu mu, Ba?lang?c? m? adl? eserlerinin ard?ndan Gstergeler ve Halimiz ba?l?kl? bu kitab?n? kaleme ald?. Ayr?ca medya, kamuoyu ve siyasal ileti?im alanlar?nda kaleme al?nm?? al??malar? farkl? dillerde yay?mland?.
******************************************************


Prof.Dr.Ali ?LKER GM?EL?

Do?um Yeri ve Y?l?: Gm?hane 1958
?REN?M VE AKADEM?K YA?AM
Prof.Dr.
Y.T. E?itim Fakltesi E?im Bilimleri Blm
Y.T.. Fen Edebiyat Fakltesi E?itim Bilimleri Blm.
Doent Dr.
Y.T. Fen Edebiyat Fakltesi E?it.Bil.Blm
Yrd.Do.Dr.
Y.T. Fen Edebiyat Fakltesi E?it. Bil. Blm.
Doktora
Ankara nv. Sosyal Bilimler Enstits
Yksek Lisans
1-Ank.nv. Sosyal Bilimler Enstits
(E?itim Ynetimi ve Denetimi)
2-TODA?E
(Kamu Ynetimi)
Lisans
Ankara nv. E?itim Bilimleri Fakltesi
(E?itim Ynetimi ve Tefti?i Blm)
1981
Uzmanl?k Alan? : E?itim Ynetimi ve Denetimi
******************************************************
Ayr?ca di?er studyo konuklar?m?z ;

Gm?haneli niversite ?rencileri..

?leti?im;

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Program?m?z saat 22.00-00.00 aras? yap?lacakt?r.
Bilgilerinize..