K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Cumhuriyetimize sahip ?kal?m..
Glendirelim..
Cumhuriyet, ancak gl lkeler iin bir anlam ifade eder.
Ba?ka glerin gcyle ya?ayan lkelerin ynetim sisteminin ne oldu?u o kadar nemli de?ildir...
Vatan.....Millet..Bayrak..
Hr ise, hrriyet gzeldir...
HRR?YET HR OLMAKSA, YA?ASIN CUMHUR?YET !...
***
Ne mutlu ki, gk semalar? imrendirecek bir bayra??m?z, ecdad?m?zdan emanet bir vatan?m?z var.
Mayam?z bir, kltrmz bir, ayn? yrenin, ayn? trenin ayn? nak??tan renin insan?y?z biz.
Bu nimetlerin kadrini bilen nesillerle birlikte ebediyyete kadar hr ya?amas?n? arzulad???m?z cumhurun(milletin) bayram? CUMHUR?YET BAYRAMIMIZ kutlu olsun..


Dostlar,

Yerel GEL???M adl? bir programla KANAL 9 day?m. 10 Kas?mdan itibaren ar?amba gnleri saat 22.00-00.15 aras? ekranlarda olaca??z.
12 Programl?k bir paket.Yani 3 ay gibi srecek.
....
Program ieri?i tamamen teknik bir a?koturum?eklinde olacak.
..
Vizyon;
Blgesel geli?im destekli lkenin geli?imi.
...
?lk olarak Gm?hane yereli ile ba?layaca??z.
...
Konular ;
E?itim, Sa?l?k,?ktisadi Geli?im,Tar?m,Hayvanc?l?k,Turizm,Sa?l?k,Spor,Gm?hane niversitesi,Akarsular, Barajlar gibi tamamen teknik konular.
...
Her konuyu, konunun 1. derecede sahipleriyle konuk etmeye gayret edece?iz.
....
Programa e-posta ve canl? telefon ba?lant?lar? ile kat?l?m sa?layaca??z.
...
Gm?haneye canl? ba?lant? yapaca??z.5 dakika Gm?hanede haftan?n Panoramas? n? almak zere Kanal 9 un Gm?hane muhabiri Recep ERG?N ile ba?lant? kuraca??z.
...
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
e-posta adreslerinden ierik konusundaki nerilerle bu yolculu?a destek sa?layabilirisiniz.
...
Bundan byle Gm?hane yerel haberleri ulusal kanalda, KANAL 9 da...
Yerel ynetimler, brokratlar ve Gm?haneValili?inin haberleriKanal 9 da yay?nlanacak..
...
Program?n kay?tlar?;
www.yerelgelisim.com da daha sonra tekrar yay?nlanacak.
....
Program? Gm?haneli sanat?lar?m?zdan biri ile 2 trk finali olacak.

?erik ve ele?tiriler iin fikren katk?lar?n?z? bekliyoruz.

Uydu al?c?n?z?n ayarlar?n? ?imdiden Kanal 9 a ayarlaman?z? rica ediyoruz..

Birgn ufukta KANAL 29 da bulu?mak dile?i ile...

Yksel YALIN

KANAL 9 UYDU ALICISI AYARLARI

TURKSAT 3A BATI BANDI / FREKANS:12729 / SEMBOL:30000 / FEC:5/6 / POLAR?ZASYON:VERTICAL(D?KEY)

************

YORUMLARINIZI Z?YARET? DEFTER?ME YAPAB?L?R?S?N?Z..

Dostlar,

Ba?kanl???n? yapt???m G?YAD derne?imizde kan ba???? program? yapt?k.Kas?m ay? 1. haftas? iinde Pazar gn dernek merkezimizde KIZILAY zerinden kan ba???? yapaca??z.
Kan ba????na destek vermek isteyen dostlar?m?z?n Kas?m ay? 7 Kas?m gn saat 14 mteakip bulunabilecek arkada?lar?m?zdan yard?m rica edecektik.
?htiya halinde bulabilmek iin, sa?l?kl? iken kan ba???layal?m.

Yer: Cennet Mah.Kocatepe Sok.No: 19 K.ekmece-?STANBUL
Tarih: 7 KASIM 2010- Pazar Saat : 14. 00 Selamlar
Yksel YALIN