K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Arkada?lar,
Malumunuz oldu?u zere do?al afetlerde nice canlar gidebiliyor.Bunun nne gemek maalesef mmkn de?il.Ancak ac?s? olan?n yan?nda olmak bizimmayam?zda var, bilirsiniz.
Bu sebeple ba?kan? oldu?um G?YAD derne?imiz zerindePakistana 500 adet battaniye gnderme plan?m?z var.Battaniyeler pazarl?k sonucu 17 TL ancak nakliyesi ile 18 lira civar?nda oluyor.Biz birim adeti 20 TL. talep edip, kalan? iinde yine battaniye alm?? olaca??z. Denizliden bir firma ile pazarl???n? yapt?k.?nsani yard?m iin bu konuda katk?lar?n?z? bekliyoruz. Sa?layaca??n?z katk? iin dernek makbuzuverilecektir.Hani, laz?m oldu?u zaman bizim de bekleyebilmemiz iin bir para halimiz vaktimiz yerinde iken yard?m edelim.Battaniye deste?inde st s?n?r yoktur.20 nin katlar? ?eklinde destek verebilirsiniz.Katk?da bulunmak isteyenler212 579 98 29 telefon numaras?ndan, ziyareti defterimizden irtibat kurabilirler.Ayr?nt?lar;
www.giyad.org 'da...

Selamlar.

Yksel YALIN

?nsanlar, hem?eri olduklar? iin de?il, birbirilerini anlayabildikleri lde birbirlerine yak?nd?rlar..
.........
?nsanlar, ayn? partili olduklar? iin de?il, birbirlerini anlayabildikleri lde birbirlerine yak?nd?rlar.
........
z;
?nsanlar birbirlerini anlayabildikleri lde birbirlerine yak?nd?rlar.

De?erli site izleyicilerim,

Bundan byle KASIM ay?n?n 15 ni mteakip her ar?amba saat 22.00-00.30 aras? Kanal 9 day?m.
Program?n ad? YEREL GEL???M..
Amac?: Blgesel geli?im destekli lkenin geli?imi