Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

Asl?nda ?iir demiyelim.. Dertlenirkenkalemime tak?lanlar..
Benim ?iirlerimin a??rl??? do?du?um topraklar?ma , memlketime kymedir..
Zaman zaman yaz?lanlara ta?lamad?r.
Cinas? redifi, kafiyeyi takmam ben..Bilemem de sonra..Yazar?m..Karalar?m..izerim..
??te yle.. vars?n dursun..
Belki ileride okuyacak zaman buluruz ..

---------------------------------------------------------------

Eyy dost,
Hsn hal eyleyip elleme yaram,
Nice i?gzarlar istedi saram,
Lokman Hekim ile a?ld? aram,
Derman? olsa hay?r m? derdik?

-----------------------------------------------------------------

Z?GANADAN GEERKEN ...

Ne trkler, ne beyitler vard?r u?runa kim bilir,
Ka??t yz grmemi? kalem nedir bilmeyen beyitlerin vard?r Ziganamm ...
Gidip te dnmeyenlere a??tlar?n,
Sislerinde kaybolmu? sevdalar?n...
Kara amlar?na kara sevdalarun vard?r Ziganammm...
U?urlanm??lara ahdedilmi? mahzun gzya?lar?na evsahipli?in...
imlerinde, da?lar?nda ne ba?harfler kaz?nm??t?r kimbilir Ziganammm..
Kzler yanm?? sevdas?ndan karlar?nla sndr pa?am...
Hangi gze ya? olduysan a??r gelsin dindir pa?amm..
Da?lar?n Pa?as?na
Y.Yal?n-2Kas?m2014

-----------------------------------------------------------------

YAR'DAN ADAM ...

Ay ?????nda uu?an beyaz kelebekler gibi,
Esen yel, senfoni tad?nda nota ikraml?yd? bu gece,
Tek ?ark?s?na sonsuz sarma yapm??..
Beyazdan duva??n? giymi?, Gelin ?stanbul ..

Yine sessiz, yine ?ss?z geiriyor geceyi,
Kristal karanl?k, seherin ?afa??na bir inatt?r gidiyor,
Herbir yuma?? bir ?ekil, aldan puldan ss gibi,
Srmeli yari and?r?r zlf, her bir Telin ?stanbul..

Blbl yazmal? gl oyal?,
Yedi tepesi, bo?az? her yan? beyaz boyal?,
F?s?ldar na?mesi gnln bahcesine bir dem,
Her yaral? aslan?n gnlnde Yelin ?stanbul...

Yksel YALIN/ ?lk Kar 10.12.2013

----------------------------------------------------------------------------

LEYD?M

Ey gidi demur yigini sey seni,
Behey nazi cekilmez sey seni,
G?na geldi yaza ciza ardindan,
Ho krtnden cikisini goreydim de oleydim....

Ah etmedik bi kere sana yazarken,
Ne nazlara katlandik lobi bozarken,
Geceleri uykularda tunel kazarken,
Ddgni duyaydim da leydim,

Antalyadan bagirdilar duymadin,
?zmirden cagirdilar duymadin,
Angaradan haykirdilar duymadin,
O daglari yara yara geleydinde leydim...

Parmahlarim uyusdi sana yazmaktan,
Gozlerimin feri getti o yollara bahmahtan,
Ho Canca'dan birazciktan uzaktan,
Usul usul gecisini goreydimde leydim...

nce CED ten bi ihasin insallah,
"He" diyeler de caymiyalar insallah,
gne nazarligin benden insallah,
Gzi ya?li asaydimda leydim...

Meclislere alangirli resimlerin asildi,
Ardindan ne dizeler ne turkuler yakildi,
Sayende mez mez drtlklerin yaz?ldi,
Bu trky,
H?S?R OSMAN YAZAYD? DA GOREYD?N...

Yksel Yalin-20 Aralik 2011

--------------------------------------------------------------------------

SUSAMADIM BEN

Kymn ta??, topra??, hamuru zmden,
Ayveseli, pana??,da??n st hi gitmedi gzmden,
Ne kereler mola dedim, dnemedim szmden
Susmay? denedim dostum, susamad?m ben,

Aray? da gnl dostum, muhabbetin aray?,
Hak yazm??ta gurbet elde a?k etmi? aray?,
Sen olmazsan o viran, olsa Karun saray?,
Yok gzmde dostum, susamad?m ben,

Sussayd? Resul, Taifte gelen ta?tan susard?,
Dnp gitseydi e?er, alemi ervah ona kserdi,
Sonu hak idi elbet, ancak azimle rahmete erdi,
Bu yzden susmak yok dostum, susamay?z biz..

Yksel ?arda??n der ki, biz ayn? hamurdan?z,
O kyn da??ndan topra??ndan hep ayn? amurdan?z,
Gn ki, gne?in alt?nda baki susuz kalsak da biz,
And?m?z varsa ?ayet, susamay?z biz !...

Yksel YALIN- 10.04.2010

ZOR B?Z?M ORDAN
(Zor bizim oaradan yerelimizdir.?ivemizdendir.Al???k olmayanlar anlamaz tabii...)

Annad?z mi honnari anlatanlari,
Memlekete beyle ba?lananlari,
?ki kelam duyupda habu gzleri,
Sel basti gene bizim oradan...

...Yeni olan her bi?e gabulumuzdur,
Mtevazi duru? adetimizdir,
Gemi?e sadakat asaletimizdir,
Asl?n? inkarc? ?kmaz bizim oradan...

Mastaynan mozhleri vurdum ay?ra,
Za?ar yoh yannar?nda mevlam ?ay?ra,
?urt d?ti birini g?rd?llandi bay?ra,
Ehsh mal?n hesab? zor bizim oradan.

Ne ?iiri ula bunnar, dzmece szler,
Gresidik ya ondan, snmedi kzler,
Golotla to?alay? grmese bu gzler,
Trksi beyiti zor bizim ordan

Yksel YALIN10.05.2010

SINA YRE??M

Dndk geldik gene po?ar ba??na,
Neler yazar acep kyn ta??na,
Bakmaz kader sel olmu? gzya??na,
Ac?y? kederi s?na yre?im...

S?ras? gelen elbette gider,
Ard?nda ac?lar b?rak?r gider,
Dualar Yasinler al?rda gider,
Sen de yolcusun anla yre?im,

Bir be?ikte at?n gzn dnyaya,
Szde hakim oldun koca dnyaya,
Bir gn uar iken kalmak var yaya,
Dn ile yar?n? s?na yre?im,

Yaylada prk bi ba?ka tter,
Ayveselde kekik burnumda tter,
Bir fani ki mr, nas?lsa biter,
Bugn m yar?n m? s?na yre?im...

Yksel YALIN 06.05.2010

DA?INDA B?R YER VER GM?HANEM

Virane da?lar?n yollar?n uzun,
Gurbette iimi sarar bir hzn,
Yapra??n gazelin d?erde gzn,
Drt mevsim sevdams?n sen Gm?hanem,

Har??t?n da?lar? yarar da gider,
Ye?ilin ba?lar? sarar da gider,
Da?lar?n s?ral? bir karar da gider,
Zirveleri incili kar Gm?hanem,

Karacan Tomaran inci nak??tan,
Santada kemerler rlm? ta?tan,
Ecdad Darphanesi ?kard? ta?tan,
Sleyman mekan? yer Gm?hanem,

stadlar szleri dizer yazarlar,
Na?meler trkler zler yazarlar,
Yrekleri yakan szler yazarlar,
A???? ozan? bol Gm?hanem,

Bu szler o topra?a sevdaym?? me?er,
?airlik neyine Ykselin me?er,
Hak vaki olur da gelirse e?er,
Da??nda bir yer, ver Gm?hanem,
La?oda(*) bir yer ver Gm?hanem..

Yksel YALIN 01.05.2010

(* La?o,Yaydemir kynden Hasky ve Musalla deresini gren tepe bir mekan...)

ACEM? KAS?DE

Naar kul hali m?kle Hak'tan,
Menk?besi yeti?ti tan?d?k dosttan,

Bir s?nav ki ya Rab, sualin tarzd?r,
Mminin maslahat? snnet, ifas? farzd?r,

Hal beyan eylenmi?, gelmi?se dile,
Hakk?n mal? kuldan kula devrile,

Hal bilen hal ehli, anlam?? z,
Bundan gayri nafiledir her sz,

?mandan tremi?, tremiz bizim,
Ahde vefas? ?iar, yremiz bizim,
Karundan himmet dersimiz bizim,
Gereken ne ise, borcumuz bizim...

Yksel YALIN 01.03.2010

GNLDEN GNLE YAZ G?ZL? G?ZL?

Niyet-i muhabbet, gnl almakt?r,
Nuru pak gnlde ebedi kalmakt?r,
Gn k?sad?r, mr nefes almakt?r,
mrn gnllere verenlerden olmal?...

Nacizane, kalem yazar okuruz,
Hal kilimi, binbir nak?? dokuruz,
Kah e?riyi kah do?ruyu okuruz,
Hak kelam?n edenlerden olal?m,

Naar gnl, ?air de?ildir elbet,
Src lisan? gaflette, ok olur elbet,
Ameli niyetle tartmaz ki millet,
Hak do?rusun edenlerden olal?m,

Yksel der ki,hsn niyyet edelim,
Gm?hane bahane gnl yurt edelim,
Gnllere girmeyeni ay?rt edelim,
Gnlden gnl feth, edenlerden olal?m

Yksel YALIN 09.11.2009

??RANLI ?A?R GNGR CELEP'E

Gn gre bu millet,mutlak gn gre,
Yoklu?u k?tl??? ya?am?? bu millet,
Al??? sefilli?i grm? bu millet,
Yine de direnmi? eylemi? gayret,
Ataya rahmet, millet gn gre,

ar?kla yol ald? atam?z bizim,
Bir kapta karn?m?z doyard? bizim,
?krmz dillerden d?mezdi bizim,
Mevladan dile?im millet gn gre,

Alimler yetirdik vakti zamanda,
?limi ?rettik gemi? zamanda,
?imdi kar??t?rd?k sap? samanda,
Hasata mitler, millet gn gre,


Yrekler gnller, gzler gn gre,
Sat?rlar ?iirler szler gn gre,
Evlatlar, nesiller, soylar gn gre,
Gn gre elbet, millet gngre..

Yksel YALIN 25.09.2009

VERENLERDEN OLALIM

Hep beraber dost sofras?n kural?m,
Muhabbete gnl, verenlerden olal?m,
Yaydemir sofras?nda bi para tuzu,
Ahan gadam, buda bizden diyenlerden olal?m,

Gasgar yolu yohu? bizim oran?n,
?ki bklm olur beli, yola girenin,
Yazlar? ahmiyan c?l?z derenin,
Damlas?na ?kr, diyenlerden olalal?m..

?avuz ??ran?ndan grnr Edire,
?ki k?tlama aynan oturursan sedire,
Bi de azuh doldurmu?san kendire,
Zal?m ele, trki yahanlardan olal?m,

Haskyn ensesinde Emrah?n da?i,
ok ki?iler stnde dkm? gzya??,
zme kimseyi,sak?n alma ?ar???i,,
Mah?erde vuslat edenlerden olal?m..

Resul a?abey yazd? gidiyor,
Aray? epey ati gidiyor,
mezleri pe?i s?ra tahti gidiyor,
Bklmez bile?i, penlerden olal?m,

Yksel derki, kym tter gzmde ondan yazar?m,
Yaylan?n ??ran?na, Ayvesele nazar?m,
La?onun tumbuna sevdam kazar?m,
Sevdalara meyil verenlerden olal?m

Muhabbet gnllere olsun...

Yksel YALIN 18.09.2009

ASKER S?NAN YALIN KARDE??ME

KARDE??M?ZE ?THAF OLUNUR..

Bu mukaddes topraklarda ata bizim, ced bizim,
Anl? ?anl? tarihiyle ?ehit bizim ?an bizim,
Edirneden Kars'a, Sinoptan Hatay'a kar?? kar?? yer bizim,
Bu topra?? vatan yapan ordu bizim er bizim...

Al bayrakta al olmu? ak al?nl? yi?itler,
Topraklar? yar etmi?, birer birer Mehmetler,
Yi?it sonradan olmaz, ezelden gelir soyu,
Tezkere bizi kesmez , grev bir mr boyu...

Eyy vatan... bil ki senin bir paran topra??ndan suyundan?z,
Osman Gazi, Fatih Mehmet Kemallerin soyundan?z,
Her grevde dimdik duran yi?itlerin huyundan?z,
Drt k?tay? vatan etmi? milletlerin boyundan?z...

Yksel YALIN 14.12.2008

GZEL KYME

Selam ola, hal anlaya muhabbet aleminden,
Kalem ola bal damlaya, sohbeti kelam?ndan...

Heyhat !..ykselirse ykselsin duman? da?lar?nda,
Senden kopamam asla, karalar ba?lar?m da..

Gasgarda bir ihti?am,yel al?r ayveseli,
Kurur da gz p?nar?m sel al?r e?mi seli

Ne mevkidir ne makam, sevdam?z topra??na,
Can d?erse bir gn, topra??z topra??nda....

Mosgufam yaydemirim, benim ata oca??m,
Topra??ndan suyundan?m, elbet sende olaca??m..

Yksel YALIN 02.12.2008