Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

Dn ak?am BDP partisi milletvekillerinden Ahmet TRK e at?lan provakatif yumruk gndemde infiala sebep oldu.
...
?imdi o yumru?u atana sormak laz?m,
Neden yapt?n?
Ne ad?na yapt?n?
Millet milliyet ad?na m?? szde vatan bayrak ad?na m??
..
Peki ne oldu?
Bunun provakatif bir hareket oldu?unu d?nemedin mi arkada? !..
Bu hareketin kar??s?nda zaten b?ak s?rt? sknet darbe almaz m??
Kar?? eylemlerin mala cana gelece?ine ili?kin faillere kar?? savunman haz?r m??
Ya vicdan?n?
Ahmet TRK e yap?lacak en byk eylem, fikri eylemdir.
Yanl??lar?n? eksikliklerini, arp?k siyasi demelerini fikren rtmektir, sende bu yetenek ?ayet varsa tabii..
...
Bazen, yapmak istediklerimizle haklar?m?z aras?ndaki ince izgiyi kestiremez, tabiri caiz ise bir uval inciri berbat ederiz.
Fiziki darp bizim kltrmzn,ya?ay???m?z?n, anla??m?z?n neresinde?
...
Ben inanm?yorum.
Bu arkada? olsa olsa kurulmu? biri olabilir.
Bu seneryolar 12 Eyll ncesi de vard?.Bu yumruk, kavga zemini olu?turup kaos yarat?p i bar??a zeval vermektir.Bunun tesinde ba?ka bir ?ey de?ildir olamaz.
Trk milletinin millet-milliyet, vatan, bayrak ve devlet sevgisi bu faile net ifade ediyoruz, "1. SEV?YEDE ENGELD?R".
OLAMAZ..
OLMAMALIYDI.ENGELLENMEL?YD?.
...
?imdi ne yap?lmal??
K?nanmal?.
Bireysel ve mnferit bir hadisedir, yapan? ba?lar.
Bu tav?r toplumda kabul gren hi bir fikri yap?n?n rn de?ildir.
Bunun ileriye dnk kal?n sayfal? senaryo olmamas? ad?na;
STK lar taraf?nadan k?nanmal?,
Asla sahiplenilmemeli.
Terr rgt mensuplar?na prim verebilecek her trl tav?rdan uzak olunmal?.
...
Blcl? de, terr de her bir belas?yla birlikte ba??m?za salanlar?nma?a tutucular?n?n d??ar?da oldu?u unutulmamal?d?r.
Dikkat edelim,
Sakin olal?m...