Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

Peygamberimizin do?um gn Reblevvel ay?n?n 12.gecesidir. BU tarih Nisan ay?n?n 20. gn ile 36 y?lda bir ak??abilir ama denk gelmez.Zira, Rebilevvel ay? hicridir. Nisan ay? Miladi takvimdir.

Malumunuz ki, islami takvimlerde zaman plan? hicri esas al?nm??t?r. Ki, ramazan dahil olmak zere bu takvim her y?l 10 gn geri gider.
?slam alemi, peygamberimizin do?u?unu yzy?llard?r mevlid kandili ile yad etti.Bu durumda kutlu do?um haftas? olacaksa neden mevlid kandili haftas? de?il?
...
Ara?t?rd?m, 1989 da bu kavram ?km??.
Neden?
O zaman mevlid kandilinin de?eri zay?flamaz m??
O zaman yar?n birileri Kuran?n indi?i hafta miladi takvimi Kas?m 20 si deyip, Kas?m ay?nda "Kutlu Kitap haftas?" diye bir kavram ?karsa.. Kuran?n indirildi?i 1000 geceden hay?rl? gece olan Kadir Gecesinin mana de?eri zayi olmaz m??
...
K?sacas?, peygamber efendimizin do?umunu ne kadar ok yad edersek azd?r amma, kutlu do?um haftas? diye bir hafta szkonusu ise, bana gre
"MEVL?D KAND?L? HAFTASI" d?r..
Herkesin kendi bilir, ben de?i?tirmiyece?im...