Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

Dnyan?n en gen profosoru idi.

Prof.Dr.Oktay Sinano?lu.
Trk Einstein'? olarak adland?r?lan kuramsal kimyac? ve molekler biyolog Prof. Dr. Oktay Sinano?lu yo?un bak?mda. Trke'yi ya?atma ve var etme abas?yla tan?nan Sinano?lu, solunum cihaz?na ba?l? ya?at?l?yor.
Allah ?ifa versin...

OKTAY S?NANO?LU K?MD?R?

Babas?n?n (Nzhet Ha?im Sinano?lu) Trkiye Ba?konsoloslu?u'nda grev yapmakta oldu?u ?talya'n?n Bari ?ehrinde do?du. 1939 y?l?nda ?talya'da II. Dnya Sava??'n?n ba?lamas?n?n ard?ndan ailesiyle Trkiye'ye dnd.

Oktay Sinano?lu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yeni?ehir Lisesi'ne 1953 y?l?nda burslu ?renci olarak girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla Kimya Mhendisli?i okumak zere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya niversitesi Berkeley Kimya Mhendisli?i'ni birincilikle bitirdi.

1957'de Massachusetts Teknoloji Enstits'n sekiz ayda bitirerek yksek kimya mhendisi oldu. "Alfred Sloan" dln ald?. 1959'da Kaliforniya niversitesi Berkeley'de kuramsal kimya doktoras?n? tamamlad?. 1960'ta Yale niversitesi'nde ?retim yesi (asistan profesr) oldu.

1960-1961 y?llar?nda atom ve molekllerin ok-elektronlu kuram? ile "Doent" oldu. 1963'te 50 y?ld?r zlemeyen bir matematik kuram?n? bilim dnyas?na kazand?rarak 28 ya??nda "tam profesr" unvan?n? ald?. 20. yzy?lda Yale niversitesi'nde bu san? kazanan en gen ?retim yesidir.

1962 y?l?nda Orta Do?u Teknik niversitesi mtevelli heyeti yaln?z Oktay Sinano?lu'na mahsus olmak zere kendisine Dan??man Profesr nvan?n? verdi. Yale niversitesi'nde ikinci bir krsye daha profesr olarak atand?. 1973'de Almanya'n?n en yksek "Aleksander von Humboldt Bilim dl"n ilk kazanan ki?i oldu.

1975'de Japonya'n?n "Uluslararas? Sekin Bilimci dl"n kazand?; yine 1975 y?l?nda zel kanunla Oktay Sinano?lu'na ilk ve tek Trkiye Cumhuriyeti Profesr nvan? verildi. 1976'da Japonya'yaTrkiye Cumhuriyeti zel Elisi olarak gnderildi. Kendisi Trk-Japon kltr, bilim ve e?itim ili?kilerinin temellerini atm??t?r. Amerikan Bilim ve Sanat Akademisinin ilk ve tek Trk yesidir. Meksika hkmeti taraf?ndan yksek Bilim dl "Elena Moshinsky" ile dllendirildi.

10 sayfal?k zgemi?inden k?sa bir kesitti...