Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

Ziyareti Defteri

Ziyaretçi Defterine YazZiyaretçi Defterine Yaz:

Senem Kutlu     01 Ağustos 2013 06:51 | ?stanbul
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Yksel Bey ile ?MM?B Uluslararas? Markala?ma Program? sayesinde tan??t?m. Tan??t???ma da ok memnun oldum, nk Yksel bey benim zerimde l Ozanlar Derne?i filmindeki ?retmenin ?rencileri zerinde yaratt??? etkiyi yaratm??t?r. O bir i?adam? veya ?retmen kimli?inin tesinde gerek ve do?u?tan bir Ya?am Koudur.

zge ztrk     25 Mayıs 2012 09:57 | ?stanbul
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
zge ztrk, Yalova niversitesi ??letme(?ngilizce) 1.s?n?f ?rencisiyim.Departman tan?t?m? devime yard?mc? oldu?unuz ve bizimle ilgilendi?iniz iin ok te?ekr ederim.Kariyerinizde ba?ar?lar dilerim.null

adnan zcan     28 Nisan 2012 18:40 | istanbul
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
kariyerin de azimli grmek ve biz gelere gven veriyor :)

Serkan Kaya     07 Ağustos 2011 19:17 |
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Yapm?? oldu?u samimi al??malarla Gm?hane'de adeta bilgi ve etkinlik ???r? aan Yksel Yal?n abimi tebrik ediyor, Allah nazarlardan saklas?n diyorum. Yeni sezonda KANAL9 da yay?nlanan YEREL GEL???M program?n?da iple ekti?imizi belirtmek isterim.

Kemal YALIN     10 Ocak 2011 19:13 | ?stanbul
Hay?rl? geceler olmas? temennisiyle
Eme?i geen Timur karde?imize ve tabiki gece gndz ay?rmadan kendini insana hizmet ve bilgilendirmeye adam?? de?erli amcao?lu:) Yksel garda??ma te?ekkr bir bor biliyorum.Allah bu hizmetinide hay?rl? eylesin.?una emin olki sen istesende istemesende halk de?eri grr ve zirveye ta??r.?n?aallah senin zirven kalbinden geen taht olur amma ve lakin bence daha dnyevi zirvelere ula?t?r?lacaks?n...Kalbindeki ?nsan sevgin ve do?rulu?un daim , kurdu?un bu siten hay?rl? olsun.

hiziracil.tr     25 Aralık 2010 08:42 | ist
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Sn.Yal?n.retici ve payla??mc? yakla??m?n?z? kutluyorum.
rnek al?nmas? ve al??malar?n?z?n devam?n? diliyorum.
Sayg?lar.
Abdurrahim BARIN
Gn.B?k.
Ula? ??.
www.ulasissendikasi.net
www.hiziracil.tr
Admin Comment:Yönetici yorumu:
Sn.Ba?kan?m,
?lginize ve samimi mesaj?n?za te?ekkr ediyorum.En k?sa zamanda gr?mek dile?i ile..
Yksel YALIN

YKSEL YALIN     19 Aralık 2010 22:33 |
Kar ya?ard? bizim kye,
st kristal gibi parlard? gne? vurduka..
K?za?? olan k?za??yla bulamayan le?en yada mu?ambas? ile,
?kar?rd? ocuklu?un gzelli?ini...
Hepimiz elimizi abuk tuturak pe?pe?e
iz yapt???m?z yoku?lardan,
ba??ra a??ra kayard?k, trksyle naras?yla...
Korkumuz ne eve ge kalmakt?
ne de kar?n erimesiydi...
Nas?lsa ileride byle kayamayacakt?k, geecek zaman?n tad?n? ?karmat? gaye !..
ve nitekim yle..
ne biz bir daha yle kayabildik,
ne de o kristal karlar var art?k,
ne kt k bunu ooook sonra ?renebildik,
ve ocukluktaki bir zamanlar kayabilmenin d?
kayarken d?t?mzde gerek olmu?tu,
?imdi ise ocuklukta kaymak yine d? oluvermi?ti..

Kar ya?d? y?llar?ma, salar?mdan anlad?m...

zgr Da?l?     02 Aralık 2010 08:26 | ?stanbul
Yksel Bey,
Dn televizyonda kanallar aras?nda gezerken birden sizi grdm. ok guruland?m. Allah (cc) yolunuzu a?k etsin. Ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim. Bu arada sizi art?k Siyasette de grmek isteriz.
Admin Comment:Yönetici yorumu:
Siyaset yapanlardan yeterince ektik.Bir de ben size ektirmeyeyim.:)
?yi niyetli mesaj?na te?ekkr ediyorum.
Ayr?ca, ?u memlekette Fatihler ay?rtedilemeyecek kadar o?alarak birbirine kar??t?.
Ben ?renip ?retme?e, Ak?emseddin olmaya talibim.Yoksa ?stanbul yine gidecek !...

H Tahsin Selcuk     09 Kasım 2010 22:22 | ?stanbul
Yksel Bey,
Gayretli cal?smalar?n?z?, heyecan ve umutla takip ediyoruz.
Cal?smalar?n?z?n basar? ve muvaffakiyetle daha da byyp geli?ecegi ve derinlesecegine inan?yor ve diliyorum.
Hizmet ask?n?zla hemsehrilerimiz ve lkemiz insanlar? icin gercek bir ndersiniz. Sivil toplum olma bilinci ve aban?zdan dolay? tesekkuru bor biliyorum
Sayg? ve muhabbetle
H Tahsin Seluk
Admin Comment:Yönetici yorumu:
KIYMETL? DOSTUM..
Tm abalar?m?z birbirimiz iin.Daha iyilerini mkemmellerini yapabilmek iin.
Allah ?ahit bundan te hi bir niyetimiz yok !..
..
Biz do?rulara klavuzluk edersek grev tamamd?r.Gerisi ?u fani alemde teferruat.
Yay?nda mesaj?n? ald?m.Ayn? ufka bakt???m dotlar?mdan samimi mesajlar ?u engebeli yollarda yak?t depomuza katk? sa?l?yor:)
Allah bizleri, birbirimizin yan?ndan eksik etmesin..
Dostum, karde?im...
Y.Y.

Ali Vasfi ESK?C?O?LU     27 Ekim 2010 19:29 |
Gm?hane denilince ak?llar?na sadece e?lence gelenlerin, dernekilikten kahvehane anlam?n? ?karanlar?n, Gm?hane'nin iktisadi, kltrel ve sosyal geli?imine katk?da bulunmak yerine ucuz sloganlarla tribnlere oynayanlar?n san?r?m Kanal "29" da haz?rlanacak programa doyurucu/anlaml? ok fazla katk?lar? olmayacakt?r.
Asl?nda karar vermek gerekiyor; var olan bir potansiyeli harekete mi geirmeli yoksa bir potansiyel olu?turmak iin fark?ndal?k m? yaratmal?..? Evet zm bekleyen onlarca sorunu olan bir memlekete uzaktan bakan gzler, yerel inisiyatifleri tetikleyerek ve e?itli kaynaklar? kullanarak neler yapabilirler? Bu sorulara verilecek cevaplar?n ilki kadim dostum, k?ymetli ba?kan?m Yksel YALIN'?n yapmaya ba?layaca?? TV program? ve bu program?n vesile olaca?? beyin f?rt?nas?nda olacakt?r in?aallah.
Gzel amalar do?rultusunda yap?lan ve yap?lacak her ihlasl? al??mada sylemden teye geirece?imiz gayretlerimizle yan?n?zda olaca??z gzel insan...
Admin Comment:Yönetici yorumu:
K?ymetli Mdrm,
Kadim dostum.?yi niyetlerin iin ?kranlar?m? sunuyorum.
..
Y?llard?r ?unun gayretindeyim, " bir?ey olacaksa bizden olur,benden olmaz" anlay???n? yayg?nla?t?rmak.Asl?nda do?ru ?eyleri(ki bir para biliyorsak) hep bir a??zdan sylersek sonu al?r?z zannediyorum.
Bu al??ma bizim toprak sahadaki anreman?m?z olacak diye d?nyorum.
?n?allah verimli olur.
Gvenen tm dostlar?ma ba?ta heycan?m?n ilk k?v?lc?mlar?ndan olan Ali karde?ime selam olsun..


24
Ziyaretçi defteri kaydı
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>