Yazdır

F?NLAND?YAn?n Geli?im yks

Tm yoksullu?a, imkans?zl?klara ve elveri?siz do?a ko?ullar?na ra?men, bir avu aydin?n nderli?inde; askerlerden din adamlar?na, profesrlerden ?retmenlere, doktorlardan i?adamlar?na kadar, her meslekten insanin omuz omuza bir dayan??ma sergileyerek, Finlandiya 'y?, lkelerini geri kalm??l?ktan kurtarmak iin nas?l byk bir mcadele verdiklerini, tm insanli?a rnek olacak bir ?ekilde gzler nne sermektedir.
Halklar?n destans? zverisiyle yoksulluktan kurtularak, ekonomik, politik ve kltrel olarak nasil mkemmel bir lke yarat?labilece?ini gsteren, okurlara dudak ?s?rtan lmsz bir eser.
...
Atatrkn ieri?i geni?letilerek okullarda ders kitab? olarak okutulmas?n? nerdi?i bir kitap..
Okuman?z? hassasiyetle neririm, ocuklar?n?za ve yak?nlar?n?za tavsiye edece?iniz bir eser.