Yeni y?llara hep muhalif olmu?umdur.Gzellikleri iyilikleri yeni mitleri getirmesi beklenirken, her geldi?i y?l benden bir ya? daha al?p gtrr.Size ne zamand?r bunu yap?yor bilmiyorum ama, ama bana tam 40 y?ld?r ayn? ?eyi yap?yor..
Her?eye ra?men, sizlere, aile yelerinize sevdiklerinizesa?l?kla s?hhatlenice y?llar diliyorum.

Benden beni, zaman ald?,
Ama, yaman ald?...

Bu arada, bu resimdeki grnt ile hi ilgim yok..O sadece bir emanet, ona iyi davranmaya al???yorum o kadar.Ben kendimi, zaman zaman;

ocuklu?una doyamam?? burnu akan bi ocuk,
Bir parkta titreyen bir adam,
Pazarda yumurta satan bi ocuk,
S?rt?nda sepet beli hafif e?ilmi? ak sakall? bir amca,
anakkalede siper kazan bir mehmet,
Sar?kam??ta do?mayan bi gne?,
Ak?emseddinin yan?nda Fatihle beraber ?ehre giren bi piyade,
Bazendeaml?ca tepesinden Amerikadaki zgrlk heykeline meydan okuyan bir adam oluyorum...

Gemi?le gelecek beni kimsenin anlayamaca?? kadar youyor yoruyor, yoruyor zihnimin verdi?i yol haritas?na yeniliyorum...
Gerekten bu kadar m? ok al??mal?y?z !..