Yazdır
Kentler byyor, geli?iyor. Ya?am merkezlerinin mimarileri, peyzajlar? i d?? donan?mlar? malzeme ve retim teknolojileri de?i?tike de?i?iyor. Bu geli?im srecinde AVMler nemli yer tutuyor. nceden merkezi yerlerdeki AVM ?imdi byk ?ehirlerde neredeyse mahallelere yay?ld? diyebilecek kadar o?ald?. AVMlerin en byk zelli?i al??veri? ve e?lence mekan? ve sosyal dinlence a?s?ndan alternatif bir tesis olmalar?. Otopark?ndan sinemas?na, bankac?l?k hizmetlerinden marketine, ma?azas?ndan restaurantlar?na var?ncaya kadar iinde her?ey var. Geli?mi? lkelerde de al?veri? e?ilimi AVMlerde yo?unla?m?? durumda. AVMlerde 10-15 y?l ncesinde, a??rl?kl? yurtd??? markalar? hakim iken ?imdilerde tekstildeki markalardan tutunda restaurant ve fast-food zincirlerinde Trk markalar? ok byk yollar kateddiler. Ba?ta burgerlere kar?? kftemiz, pizzaya kar?? lahmacunumuz-pidemiz, snack-cooky lere kar?? simit saraylar? ?imdilerde yo?un zincir a?lar ile adeta kafa tutuyor.

Spermarketler de yleydi. Yabanc? sermayeli marketler geldi?inde bakkal ticaretimiz bitecek, ekonomimiz etkilenecek diye ok korkmu?tuk. Ama trend(e?ilim), pazarda m?teri davran??? o yne do?ru gidiyordu. Ba?lang?ta yabanc? sermayeli spermarketler pazarda a??rl?kta iken, Trk Markal? marketler i?i ?rendikten sonra pazardaki pay?n daha byk bir dilimini ellerine geirdiler.7 blgede bayi-servis ve parekende sat?? yerlerini yneten bir i?letme tecrbesiyle ifade etmeliyim ki, Trkiye son 15 y?lda modern AVM lerde vitrin yapmay?, ambalaj tekni?i-tasar?m?, m?teri ili?kileri ynetimini, son kullanma tarihi kavramlar?n?, g?da ba?ta olmak zere sat??ta denetim disiplini ya?ayarak ?rendi. Yine 15 y?l ncesinde sadece burgerciler zincir iken ?imdi Trkiyede farkl? markalarla 5000leri a?k?n Trk Markas? ile simitiler, kfteciler, dnerciler ba?ta olmak zere g?da sektr ba??n? ald? gidiyor. Ancak, ticaretini geli?en bir blge geli?ebilir. Zira tketimin oldu?u yerde retim olur.
Gm?hane merkezinde ise, niversitenin de geli?i ile birlikte ?ehirde yo?un bir hareketlilik ya?an?yor. ?ehrin nfusu art?yor.2011-2012 y?l?nda 8000leri bulacak bir ?renci kapasitesi szkonusu. Bu ?renciler ba?ta olmak zere, Gm?hanede ya?ayan genlerin geli?mi? illerde grp gezdi?i AVMlerden Gm?hanede de istendi?ini d?nyorum. Zira il d???ndan gelen genler, geldikleri yerlerin kltrleriyle geliyorlar. Geldikleri klasda bir sosyal ya?am ve kltr sunulamad??? zaman Trabzonda Forum haz?r. Bir an nce karar vermeli. Yer tahsisi yap?lmal?, niversite ye yak?n bir alanda, ?ehre d??ar?dan gelenlerin de u?rak yeri olabilecek bir alanda AVM neriyoruz.
Efendim, d??ar?dan gelecek zincir markalardan ve franchisingden rekabet edemeyiz diye korkmayal?m. Bizim de sironumuz, lemisimiz, Kelkit Dnerimiz, Pestil Cafelerimiz onlar?n kalitesinden geri de?il. Bence birilerinin gelmesinden de?il, ?ehirdekilerin gitmesinden kayg? duyal?m.