Tertemiz ve drste bu milletin oylar? ile seimi alanlara ald?klar? oy, analar?n?n ak st gibi helal olsun, mazbatalar?n? gle gle kullans?nlar. Millet, bu ?ekildeki her tercihe sayg?l?, kazanan her ba?kan herkesin ba?kan?d?r....
..
Ancak,

Baz? tespitlerim var payla?ay?m.
Yalova, AK Parti kazand?, itiraz edildi, CHP kazand?.
Kartal, AKP kazand?, itiraz edildi, CHP kazand?.
Isparta Sav, Ak Parti kazand? itiraz edildi, MHP kazand?.
Manyas, MHP kazand? AKP itiraz etti CHP kazand?.
Manisa ?ehzadeler, MHP ?tiraz tti AKP kazand?.
Ardahanda CHP itiraz etti, AKP nin oyu iki kat artt?.
Ardahanda seim kurulu AKP nin itiraz? ile 5.oylar? sayd?rd?, Ankarada MHP nin itiraz?n? YSK kabul etmedi.
...
Uzar gider bu liste, s?k?l?rs?n?z yazarsam..
D?nebiliyormusunuz, itiraz edildi?inde tekrar say?m ba?ka partilere kazand?rabiliyor.
Ortada anormal bi durum var.
O zaman, "bu sand?k ba?kanlar? ve tutanaklar? yazanlar" ya ka??t?, ya da bilgisayarlara da kedi girdi.
Hani bir de?il, iki de?il.
Bu nas?l seim?
Bu arada seimin iptal edildi?i 2 yer var, Haziranda tekrarlanacak in?allah.
...
Bir de milletin iradesini kekleyen ?u sisteme bak?n !..
Bir iki oy farkla seimin kazan?ld??? iller,ileler varken !...
?stanbul'da 342.853 geersiz oy var...
E?er bu sistemde bir nemrutluk yok ise, e?er bu 342 bin semen, ellerinde ka?esi ile ayn? pusulada her partiye basmam?? iseler, ?stanbul'da 342.000 oy vermesini bilmeyen "d?k, sendromlu" semen var..
Bu ne demek biliyormusunuz, 40 bin ki?ilik Aslantepe stadyumundan 8 tane yan yana d?nn.A?k ve net sylyorum, i?te bu kadar insan d?k zekal? !...
Allah a?k?na, el insaf.. Bu mmkn m?
Efendim, muhtar pusulas?ndan da zarfa bi ka tane koymu? ta, hangi muhtar olaca??n? nerden bilelim, muhtar oyu ile birlikte belediye ba?kan? tercihinin bas?ld??? oy da iptal ...
Yahu ka?esiz olan muhtar?n oy ka??d?n? iptal edin o zaman !...
Muhtar dedi?in koca mahalleyi ynetecekse, devlet kar??s?nda itibar edilecek bir messese ise onlar? da pusulaya bas?n... Onlara da ka?e bas?ls?n.
Haa, nemsizse semeyin, setirmeyin, o zaman.
8 stadyumluk insan?n iradesini neden yok say?yoruz ki?
..
Bu rakam Ankarada ne?
-109.000
?zmirde?
-94.000
Trkiye genelinde?
-1.807.077
Rakamlara bak?n...
Buyrun !.. sand?ktaki demokrasimiz.
-81 vilayette hamdolsun 150 nin zerinde nivesitesi olan, "Bili?im a??"n? ya?ad???m?z, uzaya Trk yap?m? uydu yollad???m?z (!..) bir devirde Ankara'n?n gbe?inde oylar? 5 gnde sayamad?k !...
...
?tici olmas?n diye tekrarl?yorum !..
Hakkaniyetle kazanm??lar? kutluyor ve tebrik ediyorum... ancak, vatanda??n bir oyuna dahi dokunarak haysiyetsizlik yapan, yap?lmas?na gz yuman ve bu ?ekliyle kazananlara; o kirli makamlar hibir parti fark? gzetmeksizin haram z?kk?m olsun.
..
Sonu zeti,
Birilerinin itiraz ederek yeniden sayd?r?p, ba?ka birilerinin kazand??? belediye ba?kanl?klar?nda, ayr?ca iki milyona yak?n geersiz oy ?kard???m?z bir seimde demokrasi sand?kta falan de?ildir !..

Yksel YALIN-04.04.2014