Yazdır

CAS ?n verdi?i karar? bile tan?mayan tp Y?ld?r?m Demirren, Trabzonun hakl? kupas?n? vermeyece?ini ifade etti, konu kapanm??t?r dedi.
..
Asl?nda iyi de oldu. Trabzonun o kupaya ihtiyac? yok.
Zira, Trabzonda "?ike mzesi" yok.
?stedi?inize verebilirsiniz.

Yazm??t?k ya;
Adaletten getik, adaletsizlikte e?itlik istiyoruz !..