Giri?imcilik Orta 1. S?n?fta ba?lay?p e?itim ya?am? sonuna kadar devam etmesi gereken bir ders olmal?.
?leriki e?itimlerine devam edemeyecek orta lise mezunlar? dahi zel alanlarda giri?imci olmal?. 4 y?ll?k koca koca blmleri bitirenlerden giri?imci cesareti genler yeti?tiremiyoruz.
...
Amerikada ebeveynlerin %80 i mezun genleri giri?imci/mte?ebbis olmas?n? ve i? kurmas? zere ynlendiriyorlar. Trkiyede %80 devlete kapak atal?m beklentisi var. Yani bizdeki uygulaman?n tam tersi.
....
Gelece?in yeni ba?ar? ykleri iin bu konuyu yeniden d?nelim.